I 2015 ble to naboeiendommer i Hummerviga i Søgne solgt for 17,5 millioner kroner til Anbjørn Øglend.

I dag stiller han i retten og saksøker selgerne av eiendommene, Moreten Stubstad, Roy Parker Stubstad og Johnny Tobias Trysnes.

Det var i april i år at Øglend sto fram og ønsket kjøpet av fritidsboligene hevet. Grunnen var at Søgne kommune hadde oppdaget at hytta og sjøboden var bygd for høye og dermed ikke godkjente.

I dag møttes de to partene i retten.

– Jeg er blitt lurt inn i et vepsebol. Det var de fullt klar over, men fortalte ikke meg det. Så har de snikinnført noen opplysninger litt etter litt, hevdet Øglend til fvn.no i forkant av rettssaken.

– Jeg tror han angrer hele kjøpet, sa Morten Stubstad til samme nettside på vei inn i Tingretten.

Retten har satt av to dager til saken.

Saken ble først omtalt av fvn.no.