Songdalen Arbeiderparti hadde i forrige uke et leserinnlegg med overskriften: Songdølene fortjener å vite hva som skjer i kommestyret i disse dager!

Dette er jeg helt enig i, og da er det viktig å følge med på fakta og ikke holde seg informert gjennom andres valgkamputspill.

I kveld ( onsdag 21/2)blir viktige investeringsprosjekter i kommunen vedtatt for de fire neste årene. Vi har store behov for oppjusteringer av de kommunale byggene.

Vi har nå to nye og flotte skoler i kommunen, og to andre skoler som står for tur. Utbedringer på Finsland skole har vært under planlegging lenge, og mye tyder på at denne nå blir oppjustert til et nivå lik de andre skolene. Vi må også i perioden begynne planleggingen av Rosseland/ Birkelid skole, selv om plassbehovet her ennå ikke er skrikende.

Når det gjelder idrettshall i bygda, tok Senterpartiet v/ Gunnvor Birkeland initiativet til dette for ett år siden. I prosessen frem til i dag har alle de politiske partiene, samt idrettslagene, vist stor vilje til å få dette til. Jeg har stor tro på at dette også blir resultatet etter kveldens avstemming.

Den kraftige satsingen for barn og unge i kommunen mener vi er nødvendig og viktig prioritering.

Så til rådhuset som naturlig nok opptar mange. I dag arbeider de ansatte her under svært kummerlige forhold, spredt over store områder. Dette opplever også brukere av kommunens tjenester som tungvindt. En positiv utvikling av kommunes sentrum er viktig for en kommune i vekst. Her har rådhuset med bibliotek og festplassen rundt en sentral plass. Jeg mener likevel det kan gjøres bra med mindre rammer enn det rådmannen foreslår.

Det blir et viktig møte i kveld, der viktige avgjørelser blir tatt. Jeg oppfordrer folk til selv å følge med på hva partiene går for. Enten ved å komme på møtet eller ved å lese referatet på kommunens hjemmeside. Da blir det fakta, og ikke ubegrunnet gjetting fra partier som har startet valgkampen

Johnny Greibesland, ordfører i Songdalen