Når temperaturen synker ute, trekker musene inn. Skogmus og husmus er de vanligste artene å få på besøk.

– Til nå har musene hatt det fint ute, de har hatt nok å spise og ikke for kaldt. Men når den første frosten legger seg, blir det vanskeligere å finne mat. Spesielt husmus er avhengig av å finne et varmt sted for vinteren, sier produktsjef Jonas Hemmingsson i Bayer Garden.

Mens skogmus kan klare å lage reder under snøen, er husmus avhengig av å komme seg inn for å overleve vinteren.

– Særlig hytter og uthus er godt egnet som museboliger om vinteren. Der kan mus lage reder i vedstabler og andre steder hvor de har det lunt. Men de kan også lage reder inne i isolasjonen på bolighus eller andre beskyttede steder, sier han.

Har det vært museår, med stor bestand av mus, er det enda tøffere for mus å finne husly. Da blir kampen om lune reder ute i naturen større, og også skogmus vil gjøre sitt ytterste for å komme seg inn i boliger, hytter eller uthus.

I vegger og gulv

De fleste oppdager at de har mus i huset ved at de hører krafsing i vegger, gulv eller på loftet. Ofte finner man muselort eller man ser dem pile over gulvet.

– Om høsten har vi stor pågang fra folk som ønsker å få tettet huset for mus. De har gjerne hatt mus i huset flere ganger, og så ønsker de å sette en endelig stopper for det, sier biolog og skadedyrekspert Stein Norstein i Anticimex.

Det vanligste stedet mus kommer seg inn, er i overgangen mellom grunnmur og trepanel. Men det finnes måter å tette huset for mus på.

– Man kan bruke en egnet netting, byggeskum eller silikon. Eller man kan feste musebånd eller børster i sprekker under dører. Likevel er det vanskelig å garantere at huset blir musefritt, sier Norstein.

Gift eller feller?

Har man ikke mulighet til å få tettet huset godt nok, kan musegift eller musefeller være et alternativ.

– Har du bare noen få mus i huset, anbefaler jeg at du først forsøker med musefeller. De plasseres på steder hvor du har sett eller hørt mus. Etter at den første fangsten er gjort, er det bare å montere fellene opp igjen, for det vil sannsynligvis komme flere mus, sier Jonas Hemmingsson i Bayer Garden.

Som lokkemat anbefaler han å bruke mat av litt fet sort, gjerne ost.

Hvis fellene ikke løser problemet, kan du forsøke med gift.

– Bruker du gift, er det viktig at du forsikrer deg om at ikke barn eller husdyr kan få tilgang til giften. I senere år har det blitt innført strengere krav til muse- og rottemidler i Norge, og det er blitt vanlig å bruke åtebokser der giften er plassert i en boks, sier Hemmingsson.

Mus som dør etter å ha spist gift kan bli liggende på steder der det er vanskelig å komme til, som inne i en vegg eller under et gulv.

– Hvis det er fuktig der musene ligger, kan det føre til dårlig lukt. Ellers er det vanligvis ikke et problem, sier han.

Det trengs vanligvis flere giftstasjoner for å få bukt med mus.

– Mus spiser gjerne fra flere kilder før de har fått i seg dødelig dose. Pass også på at det ikke finnes andre kilder til mat i nærheten, sier Hemmingsson.

Han mener den svakeste formen for musegift holder for å bli kvitt mus.

– Da er det heller ingen risiko for sekundær forgiftning som kan skje hvis andre dyr spiser musene, som for eksempel rev eller ugle, sier han.