I Songdalen er nå alle kommunale veier åpne, selv om kjørebredden er

redusert. Etter hvert som kapasiteten tillater det, vil veibredden økes

mot normalt bredde. Det er derfor viktig at innbyggerne ikke deponerer

snø i veibanen. De offentlige parkeringsplassene i kommunen er nå

brøytet og publikum oppfordres til å benytte disse så langt det er mulig

for å unngå at parkerte biler hindrer snøryddingen.

De kommunale barnehagene har åpent som vanlig.

Frivillige har gjort en stor innsats med snørydding for eldre og uføre

i løpet av de siste dagene, men hvis det fortsatt er noen eldre og uføre

som har særlig behov for hjelp, kan de kontakte Rådhustorget på telefon

38183333.

Hjemmesykepleien 97089225

Teknisk enhet (veg, vann, avløp) 97509980

Helse og omsorgsenheten -langtidsavdelingen 38183355