Intensivsykepleier Åse Valsø fra Mandal: – Den viktigste oppgaven er å redde liv

Åse Valsø arbeider som intensivsykepleier ved Oslo universitetssykehus. Hun er forberedt på å jobbe mye ekstra fremover. Foto: Privat