Intensivsykepleier Åse Valsø fra Mandal: – Den viktigste oppgaven er å redde liv