foto
Langt fra kjedelig: Kate Stoveland hevder arbeidet er langt fra kjedelig. Og ut fra omgangstonen på kontoret å bedømme virker det troverdig. Foto: Dag Lauvland

Graver i historien