Langt fra kjedelig: Kate Stoveland hevder arbeidet er langt fra kjedelig. Og ut fra omgangstonen på kontoret å bedømme virker det troverdig. Foto: Dag Lauvland

Graver i historien

– Det er spennende, og vi hjelper folk til å komme videre når de står fast. Så jobben som arkivar er langt fra kjedelig, sier Kate Stoveland.