Inntektene sank med fem millioner, men topper fremdeles lista