– Det blir en kald påske i byen, men en kjempepåske i fjellet