Kan bli høyere terskel for tildeling av velferdstjenester