Får kritikk for rutinesvikt i oppfølging av sårbare familier

foto