– Mor må jo ha ei ny platting, sier Børge Sundnes. I likhet med mange som har måtte holde seg hjemme for enten ta seg av barn eller vært permittert, har han benyttet anledningen til å få utført vedlikehold og oppussingsprosjekter hjemme. – Mor må jo ha ei ny platting, sier Børge Sundnes. I likhet med mange som har måtte holde seg hjemme for enten ta seg av barn eller vært permittert, har han benyttet anledningen til å få utført vedlikehold og oppussingsprosjekter hjemme. Foto: Torrey Enoksen

Bruker tiden fornuftig: Pusser opp under koronakrisen