Åpner skoler og barnehager for barn av helsearbeidere