Tjenestesjef for Helse, Gustav Skretting, hadde ikke mye positivt å

melde da han la fram fremtidig status for helse og omsorgstjenesten.

Det vil bli en reduksjon av ansatte innen psykisk helse fra 2011 til 2013. Skretting signaliserer at budsjettet viser at det vil bli 6,5 årsverk mindre ansatte i løpet av denne korte perioden.

Skretting erkjenner også at eldre i Søgne kommune vil få mindre omsorg de kommende årene.

Det er også lagt inn i budsjettet at hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleien skal slås sammen.

I dag er det de to avdelingene adskilt.

Det er politiske signaler på at dette blir et problematisk budsjett å vedta.