Det var en interessert sal på Søgne gamle prestegård som fulgte med på foredraget. Stålesen startet med å fortelle om sitt opphold i jungelen i Filippinene. Hun viste bilder av hvordan hun bodde i primitive forhold.

Hun snakket om de daglige utfordringene de hadde. Her at opprørere, politi og militær som har vært sammen i krig før nå skulle spise og sove under samme tak. En annen utfordring var å holde moralen oppe med sikkerhetsvaktene. Ellers kunne dagligdagse rutiner som mat og kutte gress for å holde slangene unna være en utfordring.

Men mener Stålesen at fredsarbeidet har vært velykket så langt?

– Ja delvis, sa hun. Men at det fortsatt ventes på vedtak om loven BBL.

Men hva mener hun skal til for å skape fred. Hun foreslår følgende, men påpeker at hun ikke har det endelige svaret:

Pågående fredsforhandling, forankring hos begge parter, lovendring og amnesti.

Litt om Stålesen:

Inger Grete Lia Stålesen har 37 års erfaring fra Politiet, med etterforskning og avhørsteknikk som spesialområder. Men hun har også bidratt med bredde og stort engasjement i internasjonalt arbeid for Flyktningrådet, Utenriksdepartementet og for FN. Fra 2015 var hun i ca. ett år teamleder for det Norske Flyktningrådet samtidig som hun var assisterende teamleder engasjert av Utenriksdepartementet for å arbeide med fredsprosessen på Filipinene. Nå er hun spesielt engasjert i veiledning, rådgivning og konfliktløsning gjennom eget firma, Lia Coach and Support, og legger stor vekt på å være tilgjengelig uten vanlig begrensning i kontortid.