Sist uke kunne vi fortelle om prisene på barnehageplass som økte markant for de med lavest inntekt i Søgne.

Bakgrunnen er at kommunestyret godkjente et forslag fra rådmannen om å fjerne inntektsprøving av prisene. I stedet kreves statens satser fra alle. For de fleste innebar dette en økning på 80 kroner om måneden for full plass, men for de med lavest inntekt øker nå prisene med 2000 kr hver måned.

Saken avdekket to skremmende opplysninger: Politikerne vi spurte – med unntak av ordføreren – visste ikke at de gjennomførte en slik endring. Og forslaget var så godt skjult i rådmannens økonomiplan at lederne av barnehagene knapt forsto hvilke konsekvenser vedtaket fikk før det ble grundig forklart.

Opplysningene fikk uansett ikke søgnepolitikerne til å endre sitt syn: de vil følge statens satser fordi nesten alle andre kommuner gjør det.

For de som blir berørt av prisstigningen kan det imidlertid se ut til at denne blir kortvarig: Tirsdag kunne Aftenposten fortelle at det ene av regjeringspartiene nå jobber for at statens satser skal ta hensyn til foreldrenes inntekt. Vinner SV-forslaget frem og gjennomføres i praksis, vil alle familier med samlet lønn under 400.000 kroner få lavere barnehagepris.

For Søgne kommune kan gleden over noen ekstra inntekter dermed bli svært kortvarig...