Med nesten 40 spillere tilgjengelig har klubben valgt å melde på tre lag til årets seriespill. – For at alle skal få kamptrening på sitt nivå har vi valgt å melde på to 9er-lag og et 7er-lag i vårsesongen. 9er-lagene har vi valgt å plassere på hvert sitt nivå, slik at spillerne har kamptilbud på tre forskjellige nivåer. Vi har ikke «satt» noen faste lag, slik at spillerne får mulighet til å prøve seg på forskjellige nivåer. Når det gjelder laget som spiller på nivå 1, så er hovedkriteriene at spillerne viser interesse og innsats på treningene samt selvfølgelig godt treningsfremmøte. Det vil ikke være noen tette skott mellom lagene, slik at hvis en spiller ikke er med på nivå 1 i begynnelsen av sesongen vil han med innsats og innstilling ha muligheter senere i sesongen, forteller hovedtrener Steinar Seim.

Mange trenere

Etter at spillerne frem til i høst har trent og spilt for lag tilhørende den skolen de har gått på, er de nå samlet i en gruppe, noe som også medfører at trenerne for de tidligere lagene nå er samlet rundt en stor spillergruppe. – Selv om jeg har fått oppgaven som hovedtrener så er vi til sammen seks trenere som utgjør trenerteamet for spillergruppen. De andre i trenerteamet er Trond Fjeld, Roger Aamodt, Roger Vassnes, Markus F. Halle og Jan Gunnar Nomeland. Vi passer hele tiden på at minst tre av oss er tilstede på treningene og det er ingen av oss som i utgangspunkteter knyttet opp mot faste lag, dette for at ikke sønnene våre skal være låst mot et av lagene. Med 3 treninger pr uke og til sammen 32 kamper i løpet av en hektisk vårsesong, så blir det noe logistikk og administrasjons utfordringer, men det skal vi klare,kommenterer Steinar Seim.

Skal på turnering i Danmark

I begynnelsen av august skal spillerne delta på Vildbjerg Cup i Danmark.- Vi reiser nedover med 28 spillere og skal for første gang prøve oss på 11er-fotball. Spillerne gleder seg masse til både turen og kamper på stor bane. Vi vet at flere andre lokale lag deltar på denne turneringen, så håpet er at arrangøren fordeler ut de lokale på flere puljer, slik at vi får muligheten til å møte utenlands motstand i stedet for kjente motstandere som man møter i seriespillet, avslutter hovedtrener Steinar Seim.