MDG, Arbeiderpartiet og KrF anket klagen fra naboer til Rådhuseveien 36 og 38 på Tangvall inn til kommunestyret for at den skulle behandles der. I utgangspunktet var det vedtatt at Søgne planuvalg skulle ta seg av klagesaker i denne saken, men siden det var knappest mulig flertall i planutvalget ønsket mindretallet å prøve den ut også i kommunestyret.

– Det er kun for å finne ut om utfallet ville bli annerledes enn i planutvalget, sa Yngvar Monstad (MDG).

Det ble det ikke. 16 representanter ønsket å opprettholde høyden som er vedtatt, mens 11 ville lytte til naboene. KrF var delt i denne saken, kun Allan Elle stemte for å ta klagen til følge.

Dermed kan Tom Arne Aamodt, som er utbygger av Rådhusveien 36 og 38, og som fulgte hele kommunestyremøtet torsdag kveld, komme i gang med byggingen.

– Dette blir bra for de som vil drive næring på Tangvall, var kommentaren til Aamodt da klagen fra naboer ikke fikk flertall i kommunestyret.