– Et flertall i denne gruppen argumenterer med at det er så lett å komme til Søgne. Alle folk bor ikke på Tangvall. Det kan være komplisert å komme seg til Skuggedal en vintersdag. Da er det viktig med kjentfolk og kortere avstand. I tillegg er det blitt lovet at det ordningen skulle fortsette som nå. Det vil bli dyrere å fortsette som nå, men det var en betingelse og det kunne de garantere den gangen, sier Aslaug Bakke som har fått føle på kroppen viktigheten av nærhet til kompetent legehjelp raskt.

Hun tar også fram argumentet med at lokale leger kjenner sine pasienter.

– Her er alle utdannet, det er ikke turnustjenester. Folk med solid utdanning og erfaring og som kjenner sine pasienter, sier Bakke som mener at lønn hører ikke hjemme i denne debatten.

– Det er noe en tar opp i tariffavtalen, sier Bakke som sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Søgne og er representant i Fellesnemda.

– Jeg tenker ikke så mye politikk oppi dette, detter er min personlige mening som jeg selvsagt også vil bruke i mitt politiske verv. Det er innbyggerne som kommer i første rekke her, ikke politikk, fastslår Bakke.

For henne er det uforståelig at ikke en kan la legevaktsordningen i de to kommunene være som i dag, med åpningstid fram til klokken 2300.

– Vi kan fortsette som nå og evaluere om to år. Ordningen vi har i dag må prøves ut først, så kunne det evalueres om to år. Det hadde vært riktig, avslutter Aslaug Bakke.