Det har vært en del frem og tilbake om norsk støtte til den nye palestinske regjeringen de siste dagene, men har Norge egentlig noen forpliktelser overfor Palestina. Det kan det nok stille en del spørsmål om, men er det noe som hemmeligholdes i norsk utenrikspolitikk som gjør at vi "på liv og død" må støtte en ikke-nasjon som igjen støtter internasjonal terrorisme. En ikke-stat som ikke vil overholde FNs vedtak om at den suverene staten Israel eksisterer, og som sammen med Iran vil utslette staten Israel. Hvorfor fører den norske regjering en støttepolitikk overfor et regime som truer et selvstendig land. Her er det noe som skurrer, for det såkalte fredspartiet SV er den mest aktive for å komme i gang med økonomisk støtte til en ikke-stat, for selv om Palestina omtales i deler av media som et territorium, så er Palestina fremdeles ikke en stat med en demokratisk forfatning solv om det er holdt frie valg. For meg ser det ut til at SV kan støtte hvem som helst som vil knuse Israel, og hvordan kan Det norske Arbeiderpartiet, som var med på å støtte Israel på 1950 og 60-tallet sammarbeide med det partiet i regjering som når alt kommer til alt ikke aksepterer Israel som en suveren stat. Det er på denne måten SV utrykker seg når de skal boikotte alt som har med Israel å gjøre. Jeg håper at utenriksminister Støre ikke lar seg påvirke av fru Halvorsen, som nærmest har inntatt alle ministerposter, og til og med skal overstyre statsministeren. Nei, Sv burde ikke ha vært i regjeringsbygget, de er en fare for hele det internasjonale miljøet som basserer seg på en realistisk politikk og ikke en drømmeverden som fru Halvorsen lever i. Bare se på SVs syn på NATO, og ikke minst når det gjelder Afganistan. JA, man kan spørre seg om SV egentlig vet hva NATO står for og hvordan organisasjonen i sin tid ble bygd opp. Nei, SV har ingen ting i norsk utenrikspolitikk å gjøre. Der bør Halvorsen og co holde kjeft og overlate dette til de som kjenner til våre forpliktelser overfor våre allierte. Dette er ingen støtte til USA, men en virkelighetsbeskrivelse.