Det ble i løpet av oktober, som er elgjaktstid skutt 20 elg i Finsland. Totalt måtte 12 hanndyr bøte med livet og er nå partert og plassert i diverse dypfrysere. Av disse 12 var en kalv, seks halvannenåringer og fem voksne. To hunnkalver, tre halvannenåringer og tre voksne hunndyr har også forlatt skogen. Det blir totalt tre kalver, ni halvannenåringer og åtte voksne dyr.