Kurt Jessen Johansson tar fra 1. desember over som daglig leder for Skognæringa Kyst SA. Kurt Jessen Johansson kommer fra stillingen som havnedirektør i Helgeland Havn.

Daglig leder i Skognæringa Kyst, Kjersti Kinderås, går fra 1. november over i rollen som Klyngeleder i Arena-prosjektet for Skognæringa i Trøndelag.

Kurt Jessen Johansson har de siste årene vært leder for Skognæringsforum Nordland, et av de fylkesvise nettverkene i Kystskogbruket, og kjenner slik organiseringa i Kystskogbruket og arbeidet i Skognæringa Kyst godt. Jessen Johansson er utdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøyskole, og har erfaring både fra skogeiersamvirke, offentlig skogforvaltning og privat private virksomheter innen skogbruket. I tillegg har Jessen Johansson lang og bred erfaring fra næringslivet, blant annet som regiondirektør i NHO Nordland.

Styreleder i Skognæringa Kyst, Jan Ivar Rødland, uttaler at han er glad for å få Kurt Jessen Johansson inn i organisasjonen.

– Det er alltid litt spenning med å skifte daglig leder. Men Kjersti Kinderås vil i sin rolle som klyngeleder for Arena-prosjektet jobbe i tett samarbeid med Skognæringa Kyst. Kurt har solid skogfaglig erfaringsbakgrunn, i tillegg til allsidig bakgrunn fra næringslivet. Slik sikrer vi kontinuiteten i organisasjonen, samtidig som vi får et enda større nettverk og flere krefter å spille på.

Vi er nå godt rigget for å fortsette utviklinga av organisasjonen, og det gode arbeidet som er gjort i Skognæringa Kyst, både regionalt og nasjonalt.

Pressemelding