Grindland Trevarefabrikk i Finsland har meldt fra om at bedriften ikke lenger ønsker å være sertifisert gjennom merkeordningen Miljøfyrtårn.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har strøket bedriften fra sine registre, og samtidig underrettet Songdalen kommune om dette.

Grindland Trevarefabrikk hadde Miljøfyrtårn-sertifikat nummer 52. Bedriften har ikke lenger anledning til å bruke Miljøfyrtårn-merket