I Ny-Hellesund står det utplassert fire sett med brannpumper. Velforeningen synes det er viktig at folk vet hvor de står.

– Uten at jeg kan si hvorfor ikke noe av dette utstyret ble brukt i forbindelse med brannen i familien Krags bolig så har jeg sett viktigheten av at folk vet hvor pumpene står utplassert, sier Vidar Borø, som sitter i styret for velforeningen.

Velet har fått tre sett brannpumper, samt et motordrevet isbor via midler fra Fylkeskonservatoren ved Frans-Arne Stylegard.

Ett av disse settene er plassert i eget skap i postbua på Vilhelm Krags brygge på Monsøya.

Ett sett i en bod i det store huset på Tønnevold på Helgøya og ett sett i teknisk rom i toalettbygget på Verftet/Kapelløya.

Borø forteller også at på skapet i postbua står det en instruks om hva man skal foreta seg i forbindelse med behov for ei brannpumpe.

Denne instruksen skal utvides til også å ha med endel navn på folk i et frivillig brannvernlag, som er tiltenkt å skulle avholde årlige øvelser.

Denne lista skal kompletteres i løpet av denne sommeren.

Det er også oppgitt et telefonnummer til brannvesenet.

Ved å tilkjennegi navn og årsak for hvorfor man trenger pumpa får man koden til låsen der utstyret er plassert. Det er lik kode på alle tre plassene.

Det er 150 m slange på hvert sted.

Pumpene kan ved behov også brukes til lensing av båt med lekkasje.

I følge Borø skal det også være utplassert ei pumpe på Dalodden på Monsøya.

Peder Johan Pedersen, som er med å drifte denne pumpa, som ikke velet for Hellesund eier, sier det står oppslag om denne pumpa i rutebua på Krags brygge.

Det har vært stilt mange spørsmål om hvorfor ingen av disse pumpene ble forsøkt brukt i forbindelse med brannen i Krags hus, både fra velets medlemmer, fylkeskonservatoren og andre.

Pedersen, som var førstemann til dette brannstedet, sier til Budstikka at han vurderte å bruke ei pumpe, men han turde ikke gå så nærme brannstedet på grunn av flammer å røyk.

– Jeg følte at det var fare for min egen sikkerhet, sier Peder Johan Pedersen.

Det er fire brannpumpestasjoner i Ny-Hellesund