Søgne formannskap får i sitt møte Rapporten om barn og unge framlagt som en referatsak i dagens møte.

Delegasjonsreglementet er også på sakskartet etter at det ble kjent at dette ikke har vært revidert siden midten av 90-tallet.

Les innkallingen her

Møtet kan også følges live og vil bli lagret fram til neste formannskapsmøte i desember.

Se møtet live her