Skeptisk til å bevilge 250.000 kroner årlig nå

foto