Lønnsom utvidelse – fremtiden ser lys ut

Fargerik arbeidsplass: Thea Fredriksen Skjelnes og Bernt Pettersen jobber her med en roll-up inne på arbeidsplassen til Sørlandsreklame. Foto: Sebastian Faugstad