Stadig sikrere å kjøre bil: 80 prosent nedgang i antall trafikkdrepte

foto