Nei til fritidsbolig – vil ha fast bosetning på Rosnes