Flere arter på rødlisten – kampen mot minken fortsetter

foto