Satser på lokal arbeidskraft: Nytt pilotprosjekt skal gi «grønnere» veier