Mener politikerne spiller lotto med drikkevannet

Grunneierne Jon Arnfinn Jakobsen (t.v.) og Jan Henrik Rosland mener politikerne spiller lotto med Mandals drikkevann. Foto: Dag Lauvland