Førstemann ut med pipesensor

foto
Fra venstre branninspektør Per Kristian Leikanger, driftsansvarlig Anders Kristoffersen (med sensoren) og huseier Magne Langseth. Langseth er en av de første som installerte et pipesensor på huset. Foto: Anne Gunn Pedersen