727 tros- og livssynssamfunn har 50 medlemmer og oppfyller dermed kravene til statsstøtte. Men øker man kravet, kan veldig mange få problemer, ifølge Vårt Land.

Regjeringen har sendt ut høringsforslag om endringer i trossamfunnsloven, der man blant annet foreslår å øke minstegrensen for antall medlemmer et trossamfunn må ha for å motta statsstøtte. I dag ligger grensa på 50 medlemmer, noe som ble innført i 2021. Tidligere fantes det ikke krav.

Regjeringen foreslår imidlertid å heve minimumskravet. De kommer med tre alternativer: 100, 300, eller 500 medlemmer. Hensikten er å sørge for at det blir få nok trossamfunn til at det er mulig å føre tilstrekkelig tilsyn.

I dag er det 740 registrerte tros- og livssynssamfunn i Norge. Av disse har 727 50 medlemmer eller flere i 2023.

Dersom man øker kravet til 100 medlemmer, faller imidlertid antallet til 548, Det skriver Vårt Land. 276 norske trossamfunn har 300 medlemmer eller flere. Og dersom man øker kravet til 500 medlemmer, vil det være 188 trossamfunn som faller innenfor.