Skal ta fatt på jobben som sjef for idrett og kultur