Må i fengsel etter at han fyllekjørte gjennom sentrum nyttårsaften