MANDAL Mandal kommune saksøkte Amfi, da kommunen mener de har en avtalt rett til å kjøpe arealet tilknyttet Familiens Hus på 1678 kvadratmeter. Avtalen ble inngått med tidligere eier, så kjøpsretten ligger flere år tilbake i tid. Amfi ønsker ikke å selge, og mener dessuten kjøpssummen ligger 10 millioner høyere enn de rundt 23 millionene som kommunen mener de har opsjon på.

– Amfi bestrider denne kjøpsretten og krever at kommunen ikke kan gjøre den gjeldende. Videre sier Amfi at dersom de ikke får medhold i det som gjelder kjøpsretten, vil de kreve 10 millioner mer enn det kommunen mener de skal betale, sier kommunens advokat, Gro Hamre.

– Kommunen inngikk en leieavtale om råbygget som de da leide i Øvrebyen senter, men dette bygget brukte de også millioner på å sette i stand. Så summen ble satt slik for at de ikke skulle gjøre store investeringen uten å få noe igjen for det, sier Hamre.

LES OGSÅ:

Tvistesaken i Kristiansand tingrett er berammet til mandag 19. og tirsdag 20. september. Hamre tror ikke saken vil løse seg før partene møtes i tingretten, da tidligere forhandlinger ikke har ført fram.

Ifølge kommunalsjef Arne Wilhelmsen står partene langt fra hverandre, og derfor møtes de i tingretten.

– Vi ønsker å løse inn opsjonen, noe Amfi bestrider. Det ligger inne en besparelse som følge av et kjøp, på mange hundre tusen, i forhold til leien vi betaler i dag. Da har vi også kalkulert med høyere rente enn i dag, så det er av økonomiske årsaker vi har besluttet å løse inn arealet, sier Wilhelmsen.

Krevde 53 millioner

Amfi kom tidligere med et motkrav på 53 millioner, som de senere har frafalt, ifølge Hamre.

– Dette gjaldt et annet forhold i det nye Amfi-senteret, der Amfi hevdet at kommunen hadde inngått en leieavtale. Amfi ville ha denne summen erstattet, fordi de hevdet at kommunen trakk seg fra en inngått leieavtale, sier advokaten.

Amfis advokat Martin Støren ønsker ikke å kommentere saken i lokalavisen før partene møtes i tingretten.

– Jeg har ingen kommentar til saken nå, sier Støren til Lindesnes.

Ønsker ikke å selge

– Mandal kommune har leid arealer av Amfi i mange år, og da denne opprinnelig ble inngått fikk kommunen av daværende eier opsjon på å kjøpe sine lokaler da leieavtalen skulle reforhandles. Den gangen var Amfi Mandal mye mindre enn i dag, sier daglig leder i Amfi Eiendom, Ståle Sørbøe.

Amfi Eiendom eier halvparten av senteret i Mandal.

– Vi ønsker ikke å selge i det hele tatt. Hvis Mandal kommune har juridisk rett på å kjøpe, bør i alle fall markedspris gjelde, siden vi har lagt så mye ned i Amfi Mandal, fortsetter Sørbøe.

Partene skal møtes denne uken før tvistesaken neste uke, ifølge Sørbøe.

– Vi er uenige om noe, men vi håper det løser seg. Vi har et godt forhold til kommunen og er avhengig av det videre framover. Vi er en stor arbeidsplass i Mandal kommune, sier Sørbøe.

Amfi ønsker ikke at andre skal eie arealer i deres bygg, med unntak av leilighetene på toppen.

– Vi ønsker ikke at det skal være en seksjon i bygget vårt som andre eier. Skal man regne på verdien av bygget, blir det vanskelig om det er seksjoner som andre eier. Det samme gjelder om man skal bygge om eller rive. Kommunen ønsker å kjøpe den seksjonen hvor det i dag er kommunale tjenester, sier Sørbøe.