Politistasjonssjef og driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet Anne Margrethe Ruud. Politistasjonssjef og driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet Anne Margrethe Ruud. Foto: Arkivfoto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Smittesporing må avdekke eventuelle brudd på smittevernregler