– Smittesporing må avdekke eventuelle brudd på smittevernregler

foto