Starter grunnundersøkelse i Mandalselva for ny E 39-bro