Lindesnes kommune ønsker at dagens turnusordning skal videreføres til august neste år, fram til en endelig løsning er på plass. Lindesnes kommune ønsker at dagens turnusordning skal videreføres til august neste år, fram til en endelig løsning er på plass. Foto: Arkivfoto: Espen Sand

Mener Kystverket er forpliktet til å ha mannskap på Lindesnes fyr