Skifting av den 153 år gamle vannledningen fører til anleggsarbeid fra dette kumlokket og opp til like forbi Marna Café, i Bryggegata. Skifting av den 153 år gamle vannledningen fører til anleggsarbeid fra dette kumlokket og opp til like forbi Marna Café, i Bryggegata. Foto: Maja Hagen Torjussen

Bryggegata i Mandal stenges for trafikk i østlig retning