Stort politisk flertall varsler nei til Nye Veier-forslag

foto