Stort politisk flertall varsler nei til Nye Veier-forslag

Ny trasé: Et politisk flertall i Mandal vil gå for den allerede vedtatte traseen for tilførselsvei. Den er innenfor de to røde strekene. Nye Veiers siste forslag er å lage tilførselsvei slik den grønne pilen i toppen av bildet markerer. Den vil møte dagens E 39 ved Tregdekrysset. Foto: Nye Veier