Første fysiske 1. mai-markering etter pandemien

foto