Fikk avslag på søknad - får ikke lenger drive hareoppdrett

foto