Dette skjer etter valget: Kan ta ukevis før ny regjering er klar