Har lyst ut 16 stillinger i hjemmebaserte tjenester

Ansatte innen helse- og omsorgstjenestene i Lindesnes står- og har stått i det, gjennom hele pandemien. Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald/NTB