Vartet opp med festmiddag og konsert for frivillige