Politikerne møtes for siste gang før de tar sommerferie. Disse sakene blir tatt opp på torsdagens møte:

 • Rådmannen orienterer

 • 14/22 REFSAK: Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak

 • 39/22 Godkjenning av møteprotokoll

 • 40/22 Økonomirapport pr 30.04.2022

 • 41/22 Plan for legetjenester 2022 - 2024

 • 42/22 Sammen i utvikling Velferd - Bærekraftige helse- og omsorgstjenester

 • 43/22 Utgifter til lærebøker og materiell

 • 44/22 Strategisak vedr Lindesnes kommunes handlingsplan 2023-2026

 • 45/22 Oppstart av utredning Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde som nasjonalpark

 • 46/22 Lokalisering av nytt Helsehus i Lindesnes

 • 47/22 2.gbeh. detaljregulering for E39 Mandalskrysset - Lyngdal grense

 • 48/22 Eierskapsmelding for Lindesnes kommune 2022

 • 49/22 Endring av vedtekter for Lindesnes Havn KF

 • 50/22 Renovering Nyplass kunstgress 11-er bane. Avklaring om valg av innfyll

 • 51/22 Søknad om kapitaltilførsel til Ime Verksted AS

 • 52/22 Samarbeidsavt. felles vannområdekoord. for Mandal-Audna, Lygna og Sira-Kvina

 • 53/22 Ekspropriasjon av del av gnr. 40 bnr. 700 Marnarkrysset