Borten Moe: – Informasjonen vi fikk da beslutningen ble tatt, var åpenbart feil

foto