Avviste klager i Småbakkan

Utvalget for drift og forvaltning på befaring i november 2019. Fra venstre: Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap). Ingeniør Geir Gjertsen forklarer hvordan det nye garasjeanlegget skulle plasseres. Videre (f.v.) utvalgsleder John Øyslebø (Sp), Pål Dalhaug som sammen med Gjertsen har utarbeidet planen, Thomas Nilsen (Helge Nilsens sønn som driver Lt Maskin og Drift og som skal ha anleggsarbeidet), Helge Nilsen (grunneier og utbygger), Per Eivind Bratteberg (Frp) og Stanley Tørressen (H). Foto: Geir Nerhus, arkivfoto