MARNARDAL: — Når det gjelder større haller, har vi ikke meldt inn det. Hallen er mye brukt av skolen, så det blir i utgangspunktet vanskelig å bruke den, sier ordfører i Marnardal, Helge Sandåker.

Espen Regevik har også inngått avtale med Øyvind Westermoen, som driver Mandal Statlige Mottak for Asylsøkere, om å leie ut laksehyttene i Marnardal til enslige, mindreårige asylsøkere i aldersgruppen 15-18 år.

— Vi har ikke definert antall plasser på Høgtun eller Skogtun. Men i laksehyttene, hvor det er avtale om vanlig mottak, er det meldt inn 40 plasser dersom dette blir realisert, opplyser ordføreren.

LES OGSÅ: HER KAN DET KOMME 700 ASYLSØKERE

Trenger 100 nye plasser daglig

UDI Region Sør, som omfatter Agder-fylkene, Telemark og Vestfold har opplyst at de trenger 100 nye mottaksplasser daglig.

— Det er en utrolig krevende øvelse, mener ordføreren.

At flere og flere sliter med å få forsikret byggene som skal brukes til asylmottak, gjør det vanskelig for mange potensielle utleiere å finne kvalifiserte lokaler.

— Det er blitt et generelt problem. Dette er den store utfordringen. I Skottevig i Kristiansand måtte de blant annet legge dødt planene, fordi de ikke fikk forsikret bygningsmassen. Her må staten snart gå inn mer garantier. Hvis ikke blir dette et stort problem, mener Sandåker.

Har ikke beredskapen

Kommunestyret i Marnardal har tidligere i høst vedtatt at de skal ta sin del av ansvaret i flyktningekatastrofen.

— Vi skal gjøre så godt vi kan og hjelpe i den grad vi kan, sier Sandåker.

Per dags dato har ikke kommunen den helseberedskapen et slikt mottak vil trenge. Men ordføreren forsikrer om at de vil kaste seg rundt dersom et mottak i Marnardal blir aktuelt.

— Blir det etablert mottak, må vi se på helseberedskapen, for den kan bli utfordrende. Det er det ikke tvil om. Helse og barnevern er det mest akutte som må på plass først. Blir det varig mottak, slår det ut på skole og andre ting i tillegg, forklarer han.